Ubuntu Linux Üzerinde Apache PHP Kurulumu

PHP (eski açılımı: Personal Home Page yani Kişisel Anasayfa) PHP: Hypertext Preprocessor (Üstün Yazı İşlemcisi), sunucu taraflı bir betik dili ve Programlama dilidir. PHP, ilk kez Rasmus Lerdorf tarafından, web sayfa ziyaret edenleri izlemek amacıyla bir dizi Perl Script (betik) kullanılarak geliştirilmişti. İnsanlar kısa zamanda bununla ilgilenmeye ve bu konuyla ilgili sorular sormaya başladıklarında, Rasmus […]

Java API Kütüphanesi

Gerçek problemlerin boyutları genelde birinci bölümde gördüğümüz problemlere göre çok daha büyüktür. Bu yüzden genelde programlar küçük parçalara bölünerek daha kolaylıkla anlaşılır şekle getirilmeye çalışılır.  Buna böl parçala ve yönet tekniği de diyebiliriz. Bu küçük parçalara javada metot adi verilir. Java programları yeni metotları içeren java sınıflarıyla(class) java sınıf kütüphanelerinde yer alan metotların birleşmesinden oluşur. […]